คอนโทรลเลอร์ระบบแสงสว่าง DIMATIK

คอนโทรลเลอร์ระบบแสงสว่าง DIMATIK

คอนโทรลเลอร์ระบบแสงสว่าง DIMATIK
฿8,500.00 ฿7,900.00
จัดส่งได้ภายใน 3 วัน
ดูสินค้าอื่นของ ไดโน่
 DIMATIK   Controller   เป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการควบคุมแสงสว่างได้หลากหลายวิธีตามต้องการ   กล่าวคือ   การควบคุมระดับแสงสว่างโดยการต้ังเวลา    ( Timer )  การควบคุมจากผู้ใช้งานโดยการกด Remote  แบบ  Infrared  ( IR Remote controller  ) การควบคุมแบบอัติโนมัติจากความสว่างจากบริเวณจุดสนใจ  ( Light Sensor ) การควบคุมอัติโนมัติจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน   ของคนในบริเวณจุดสนใจ (Occupancy Sensor ) และการควบคุมระยะไกล   จากส่วนกลาง   ( Remote Control  and Monitoring  system )

นอกจากการควบคุมแสงสว่างแล้ว DIMATIK ยังมีความสามารถในการควบคุมเครื่องปรับอากาศ   ได้ดวยวิธีที่หลากหลาย    เช่น  การตั้งเวลา (Timer )  การควบคุมอัติโนมัติจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานของคนในบริเวณจุดสนใจ   ( Occupancy Sensor ) และการควบคุมระยะไกลจากส่วนกลาง    ( Remote control and monitoring system ) เพื่อประหยัดไฟฟ้าได้    เหมาะสำหรับ     อาคาร   สำนักงาน   ร้านค้า   โรงงาน    ลานจอดรถ   บันไดหนีไฟบนอาคารสูง     สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างแท้จริง


 1. ประหยัดค่าไฟฟ้าจากระบบต่างๆได้จริง     ระยะคืนทุนสั้น
 2. ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ     เนื่องจากความร้อนที่ตัวบัลลาสต์และหลอดไฟลดลงเมื่อปรับลดระดับความสว่าง
 3. ติดตั้งง่าย    ราคาประหยัด    ใช้พลังงานน้อย

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 1. การทำงานของ DIMMATIK ได้รับการควบคุมโดย Microcontroller  ประสิทธิภาพสูง
 2. DIMATIK  1 ยูนิต  สามารถต่อควบคุมบัลลาสต์แบบอนาล็อคได้สูงถึง 500 ยูนิต
 3. DIMATIK  ใช้แรงดันไฟฟ้าควบคุมเพียง  1-10V. Vdc. ในการควบคุมบัลลาสต์ให้เร่งหรือลดแสง
 4. DIMATIK  1 ยูนิตสามารถต่อเข้ากับโมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ 100 ยูนิต
 5. DIMATIK  ใช้สัญญาณดิจิตอลในการควบคุมโมดูลรีโมทควบคุมเครื่องปรับอากาศ
 6. DIMATIK  1 ยูนิต สามารถเชื่อมต่อ Light Sensor  with Remote  Control Receiver  ได้ 1 ชุดเพื่ิอควบคุมแสงสว่างของระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 7. DIMATIK  1 ยูนิต สามารถต่อ Occupancy  Sensor  ได้ 10 ชุดเพื่อควบคุมการลดปริมาณแสงสว่างเมื่อไม่มีคนใช้งานระบบแสงสว่างในพื้นที่ที่ถูกควบคุม
 8. DIMATIK  สามารถเชื่อต่อกับคอมพิวเตอร์หรือระบบควบคุมและการแสดงผลระยะไกล  ( Remote control and monitoring system  เพื่อทำการดูสถานะหรือสั่งเปิด/ปิดผ่านพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรมได้สูงสุดถึง 100 ยูนิต