250kVA 3 Phase 22 KV

250kVA 3 Phase 22 KV

หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$7,500.00 $6,630.00
จัดส่งได้ภายใน 1สัปดาห์
ดูสินค้าอื่นของ เอสอีชีหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 เควี  วัสดุ ทองแดง หม้อน้ำมันนอกอาคาร

ก่อนการส่งมอบหม้อแปลง

จะมีผู้เชี่ยวชาญทดสอบ หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องตามมาตรฐาน IEC, ANSI, IEEE และ/หรือ NEMA


250kVA. Data Sheet : Download


การทดสอบปกติที่ทำกับหม้อแปลงทุกเครื่อง

• อัตราส่วนและขั้ว
• ขั้วและการทดสอบเวกเตอร์
• ความต้านทานของขดลวด
• การรั่วของโหลดและกระแสไฟฟ้าขั้นสูง
• การสูญเสียโหลดและความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ
• การทดสอบประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำ
• การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
• การทดสอบการรั่วของน้ำมัน
• การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน  

การทดสอบพิเศษบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เมื่อลูกค้าต้องการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมขึ้นมา การทดสอบดังกล่าวคือ (อาจมีการทดสอบอื่นๆด้วย):

• ภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเวลาคงที่
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเกิด Overload
• การเปลี่ยนสัญญาณ
• ระดับเสียง
• การทดสอบความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับที่ลำดับศูนย์
• การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่
• การทดสอบการลัดวงจร

SEC เก็บบันทึกผลการทดสอบทุกครั้ง และส่งผลการทดสอบให้กับลูกค้า  


Export Markets: 


North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe1.ซื้อ    1  เครื่อง.   7,000    USD. / เครื่อง
2.ซื้อ    2  เครื่อง.   6,950    USD. / เครื่อง
3.ซื้อ    5  เครื่อง.   6,900    USD. / เครื่องสินค้ารับประกัน 5 ปี

สินค้ารับประกันความพอใจ   เปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน ( *ตามเงื่อนไขของบริษัท )


ซื้อไปขายต่อ     หรือเป็นผู้รับเหมา     มีส่วนลดพิเศษ  )VDO. Transformer