หม้อแปลงไฟฟ้า รุ่น : 100kVA 3 Phase 22 KV

หม้อแปลงไฟฟ้า รุ่น : 100kVA 3 Phase 22 KV

หม้อแปลงไฟฟ้า รุ่น : 100kVA 3 Phase 22 KV
฿175,000.00 ฿145,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
ดูสินค้าอื่นของ เอสอีชีหม้อแปลงไฟฟ้า
ก่อนการส่งมอบหม้อแปลง
จะมีผู้เชี่ยวชาญทดสอบ หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องตามมาตรฐาน IEC, ANSI, IEEE และ/หรือ NEMA
การทดสอบปกติที่ทำกับหม้อแปลงทุกเครื่อง:

• อัตราส่วนและขั้ว
• ขั้วและการทดสอบเวกเตอร์
• ความต้านทานของขดลวด
• การรั่วของโหลดและกระแสไฟฟ้าขั้นสูง
• การสูญเสียโหลดและความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ
• การทดสอบประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำ
• การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
• การทดสอบการรั่วของน้ำมัน
• การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน  

การทดสอบพิเศษบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เมื่อลูกค้าต้องการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมขึ้นมา การทดสอบดังกล่าวคือ (อาจมีการทดสอบอื่นๆด้วย):

• ภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเวลาคงที่
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเกิด Overload
• การเปลี่ยนสัญญาณ
• ระดับเสียง
• การทดสอบความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับที่ลำดับศูนย์
• การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่
• การทดสอบการลัดวงจร

SEC เก็บบันทึกผลการทดสอบทุกครั้ง และส่งผลการทดสอบให้กับลูกค้า