800kVA 3 Phase 33 KV

800kVA 3 Phase 33 KV

หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$19,900.00 $15,300.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
ดูสินค้าอื่นของ เอสอีชีหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน  วัสดุทองแดง


ก่อนการส่งมอบหม้อแปลง

จะมีผู้เชี่ยวชาญ ทดสอบ หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องตามมาตรฐาน IEC, ANSI, IEEE และ/หรือ NEMA การทดสอบปกติที่ทำกับหม้อแปลงทุกเครื่อง: 

• อัตราส่วนและขั้ว 
• ขั้วและการทดสอบเวกเตอร์ 
• ความต้านทานของขดลวด 
• การรั่วของโหลดและกระแสไฟฟ้าขั้นสูง 
• การสูญเสียโหลดและความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ 
• การทดสอบประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำ 
• การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
• การทดสอบการรั่วของน้ำมัน 
• การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน  

การทดสอบพิเศษบางอย่างอาจถูกนำมาใช้เมื่อลูกค้าต้องการโดยมีค่าใช้จ่าย เพิ่ม เติมขึ้นมา การทดสอบดังกล่าวคือ (อาจมีการทดสอบอื่นๆด้วย) 

• ภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น 
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเวลาคงที่ 
• การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อเกิด Overload 
• การเปลี่ยนสัญญาณ 
• ระดับเสียง 
• การทดสอบความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับที่ลำดับศูนย์ 
• การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ 
• การทดสอบการลัดวงจร

SEC เก็บบันทึกผลการทดสอบทุกครั้ง และส่งผลการทดสอบให้กับลูกค้า  800kVA. Data Sheet : DownloadExport Markets: 


North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe1.ซื้อ      2  เครื่อง.  15,200  USD. / เครื่อง
2.ซื้อ      4  เครื่อง.  15,100  USD. / เครื่อง
3.ซื้อ      6  เครื่อง.  15,000  USD. / เครื่องสินค้ารับประกัน 5 ปี


สินค้ารับประกันความพอใจ   เปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน ( *ตามเงื่อนไขของบริษัท )ซื้อไปขายต่อ     หรือเป็นผู้รับเหมา     มีส่วนลดพิเศษ  )VDO. Guide Transformer