22KV Transformer

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

11265/100kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿175,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1สัปดาห์
Add to Cart
11271/400kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿650,000.00 ฿325,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11280/2500kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$35,000.00 $25,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11261/30kVA 1 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿80,000.00 ฿65,500.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11273/630kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$12,000.00 $10,950.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11281/3000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$65,000.00 $54,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11263/50kVA 3 Phase 22 KV- 100.jpg
2.502.502.502.502.50
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿95,600.00 ฿85,500.00
จัดส่งได้ภายใน 1สัปดาห์
Add to Cart
11275/800kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร ระบบ 22 เควี แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿650,000.00 ฿450,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11282/4000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
11267/160kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 เควี วัสดุ ทองแดง หม้อน้ำมันนอกอาคาร
฿195,000.00 ฿165,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11277/1250 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿895,000.00 ฿785,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11283/5000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
11269/250kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$7,500.00 $6,630.00
จัดส่งได้ภายใน 1สัปดาห์
Add to Cart
11278/1500 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$30,000.00 $27,950.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
79319/500kVA 3 Phase 22 KV-150.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า แบบน้ำมัน นอกอาคาร วัสดุทองแดง
฿450,000.00 ฿320,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11270/315kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า รุ่น : 315kVA 3 Phase 22 KV
$7,500.00 $6,550.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11279/2000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
$32,500.00 $28,500.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart

สินค้าทั้งหมดในหมวด "22KV Transformer"

แสดงผล 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ
เรียงลำดับ:
11275/800kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร ระบบ 22 เควี แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿650,000.00 ฿450,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11271/400kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿650,000.00 ฿325,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11265/100kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿175,000.00 ฿125,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1สัปดาห์
Add to Cart
11269/250kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿255,000.00 ฿225,420.00
จัดส่งได้ภายใน 1สัปดาห์
Add to Cart
11282/4000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
11283/5000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
11281/3000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿2,210,000.00 ฿1,836,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11278/1500 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿1,020,000.00 ฿950,300.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11273/630kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿408,000.00 ฿372,300.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11270/315kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า รุ่น : 315kVA 3 Phase 22 KV
฿255,000.00 ฿222,700.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11279/2000 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿1,105,000.00 ฿969,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11277/1250 kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿895,000.00 ฿785,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11267/160kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 22 เควี วัสดุ ทองแดง หม้อน้ำมันนอกอาคาร
฿195,000.00 ฿165,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11280/2500kVA 3 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿1,190,000.00 ฿850,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11261/30kVA 1 Phase 22 KV-100.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿80,000.00 ฿65,500.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
79319/500kVA 3 Phase 22 KV-150.jpg
หม้อแปลงไฟฟ้า แบบน้ำมัน นอกอาคาร วัสดุทองแดง
฿450,000.00 ฿320,000.00
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์
Add to Cart
11263/50kVA 3 Phase 22 KV- 100.jpg
2.502.502.502.502.50
หม้อแปลงไฟฟ้า นอกอาคาร แบบน้ำมัน วัสดุทองแดง
฿95,600.00 ฿85,500.00
จัดส่งได้ภายใน 1สัปดาห์
Add to Cart
หน้า: 1

thaiepay.com


images.jpegups_cc_pri_3d.jpg

FedEx  Rates and Transit

home._23_28658_23_Image-ImageFile.gif.jpeg

TNT Express service

logo-thailandPost_155x26.jpg

              Thailand Post

Calculating Shipping Cost

Epcos_Capacitor_200.png


Capacitor Epcos

เหมาะสำหรับใช้งานปรับค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์
เพื่อประหยัดพลังงาน ( Power Correction ) 5-50Kvar.  

BS039_02_200.png

ไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว   ออกแบบสวยงามระยะตรวจจับ 12 เมตร

Goolgle Map

ABC_7L_02_200.png

แอลอีดีเตือนอากาศยาน
ผ่านมาตรฐาน FAA,ICAO, ANNEX. ราคาไมแพงมีอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด ให้เลือก แอลอีดี อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง

KP-838_06_200.png


KP-835
มิเตอร์วัดวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  Class 0.5  ราคาไม่แพง   มี Software รองรับ   ติดตั้งง่าย  ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้ามากถึง  52 ค่า  เหมาะสำหรับงานประหยัดพลังงาน   การบริหารต้นทุนด้านพลังงาน


PFR-6-06-150.jpg
6Step. APFC.  เพาเวอร์แฟคเตอร์ คอนโทรลเลอร์ OEM. จากต่างประเทศ คุณภาพ  ใช้งานง่าย  6,500 บาท


PHOENIX-EX_01_200.png

10PHOENIXEXXL

MOTION SENSOR WITH EXPLOSION
PROOF/FLAME-PROOF " BEA "

FALCON-1_200.png

10FALCONW

MOTION SENSORS FOR INDUSTRIAL 
DOORS AND GATES " BEA "

FX2N-16_Series_02_200.png

FX-2N Series

MELSEC PLC " Mitsubishi "

ZJR2_5.5-55kW_02_200.png

ZJR Series

Soft Starter 5-200kW. " Chziri "
Siamenergysaving  Web Site Licence Icon copy.jpg

download-logo_160.png


Vistor-150.png